Historia

Längst söderut, strax norr om den gamla stadsgränsen i Trelleborg, hittar vi Trelleborgslogernas hus i byn Kyrkoköpinge. Köpet blev av, eftersom logen Stella Polaris blev uppsagd från sin lokal, som man hyrt i 30 år. Året var 1964 och då vidtog ett sökande efter ny lokal. Till slut dök den nu aktuella fastigheten upp. Huset köptes för 147 000 kr. Logen behövde en tillbyggnad med ca 90 m2 och dessutom en del ombyggnadsarbeten jämte inredning av en egen möteslokal på vindsplanet.

Finansieringsfrågan blev naturligtvis betydelsefull, eftersom logen ingenting ägde. Man beslöt att bilda Fastighetsbolaget AB Druidstjärnan med ett aktiekapital på 70 000 kr. Bröderna tecknade många aktier, och ekonomin blev tillfredsställande. Naturligtvis arbetade man mycket ideellt och bildade också en understödsförening  för att dra in pengar till Fastighetsbolaget. 1967 kunde fastigheten tas i bruk fullt ut.

Man arbetade vidare och medlemsantalet i Stella Polaris blev så stort att man bildade en ny loge i början av 1972, som fick namnet Selene.