Historia

I Sveriges sydligaste stad Trelleborg, hittar vi Druidvillan i byn Kyrkoköpinge.

När logen Stella Polaris blev uppsagd från den lokal man hyrt i 30 år, vidtog ett sökande efter en ny lokal. Till slut dök den nu aktuella fastigheten upp. Huset köptes 1964. Villan var i behov av en tillbyggnad och en del ombyggnadsarbeten jämte inredning av en egen möteslokal på vindsplanet.

Finansieringsfrågan blev naturligtvis betydelsefull, eftersom logen ingenting ägde. Man beslöt att bilda Fastighetsbolaget AB Druidstjärnan. Bröderna i logen, tecknade många aktier, och ekonomin blev tillfredsställande. Naturligtvis arbetade man mycket ideellt och bildade också en understödsförening  för att dra in pengar till Fastighetsbolaget.

1967 kunde fastigheten tas i bruk fullt ut.

Man arbetade vidare och medlemsantalet i Stella Polaris blev så stort att man bildade en ny loge i början av 1972, som fick namnet Selene.

Tjugo år senare bildades även en Birgittaloge för damer. I Trelleborg fick den namnet Afrodite.

Det var 18 kvinnor vars män var medlemmar i logerna Stella Polaris och Selene som startade Afrodite.

Under årens lopp har Afrodite växt och 2022, 30 år efter starten består damlogen av ca 75 systrar.

Numera äger alltså tre loger fastigheten och hyr ut till en fjärde, Halör en loge från Höllviken.

Druidvillan är nyrenoverad och välutrustad och lämpar sig väl även för privata fester